Gwarancja

Sprzęt oferowany w naszym sklepie posiada gwarancję producenta udzielaną przez:

''EGA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością" Spółka Komandytowa 

ul. Rzeczna 1 Nowa Wieś Rzeczna

83-200 Starogard Gdański. 

Sprzęt do ewentualnej naprawy gwarancyjnej możesz dostarczyć do naszego autoryzowanego serwisu bądź wysłać na adres: 

Domnarzedzi.pl Sp. z o.o.

ul. Rzeczna 1 Nowa Wieś Rzeczna

83-200 Starogard Gdański. 

Warunki gwarancji:

1. Gwarantem jakości urządzenia jest ''EGA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością" Spółka Komandytowa ul. Rzeczna 1 Nowa Wieś Rzeczna 83-200 Starogard Gdański. Gwarancja jest udzielona wyłącznie na sprzęt, który zostały sprzedany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przez Domnarzedzi.pl Sp. z o. o.

2.Domnarzedzi.pl Sp. z o. o. gwarantuje najwyższą jakość sprzętu produkcji firmy ''EGA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością" Spółka Komandytowa 

odpowiadającą właściwościom i przeznaczeniu określonym w instrukcji obsługi.

3. Domnarzedzi.pl Sp. z o. o. ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne (materiałowe bądź produkcyjne) tkwiące w sprzęcie w okresie 24 miesięcy od daty jego sprzedaży.

4. Gwarancja na urządzenie jest udzielana wyłącznie konsumentowi, tj. osobie fizycznej, która nabywa rzecz ruchomą w celu nie związanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. Ujawnione w okresie gwarancji wady zostaną usunięte w czasie nie dłuższym niż 21 dni, licząc od daty dostarczenia reklamowanego sprzętu do Sprzedawcy / Autoryzowanego Warsztatu Naprawczego. 

6. Reklamowany w ramach gwarancji sprzęt powinien być dostarczony do sprzedawcy Domnarzedzi.pl Sp. z o. o. wraz z wyposażeniem standardowym, czyste, z  prawidłowo wypełnionym dokumentem gwarancyjnym i dowodem zakupu.

7. Reklamowany sprzęt należy dostarczyć do Sprzedawcy  Domnarzedzi.pl Sp. z o. o.  W razie wysyłki zapakować urządzenie i wyposażenie w odpowiedni karton, zastosować wypełniacze dla ochrony sprzętu przez uszkodzeniem, oznakować przesyłkę znakiem „ostrożnie szkło” i „góra-dół”.

B. ODMOWA PRZYJĘCIA REKLAMACJI

Domnarzedzi.pl Sp. z o. o. odmawia przyjęcia reklamacji tylko w przypadku:

  • stwierdzenia użytkowania sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem i instrukcją obsługi,
  • dostarczenia sprzętu brudnego bez standardowego wyposażenia 
  • stwierdzenia przyczyny usterki innej niż wada materiałowa bądź produkcyjna tkwiąca w sprzęcie,
  • wady formalnej związanej z dokumentami sprzedaży sprzętu jak: niewypełniony dokument gwarancyjny, brak dowodu zakupu.

C. GWARANCJĄ JAKOŚCI NIE SĄ OBJĘTE WADY

1. Części, które przy zgodnej z zaleceniami eksploatacji podlegają naturalnemu zużyciu przed upływem okresu gwarancji: osprzęt, zawory, ssawki, filtry, uszczelki itp... akcesoria.

2. Uszkodzenia spowodowane przeciążeniem sprzętu.

3. Uszkodzenia związane z brakiem zalecanych czynności konserwacyjnych – patrz instrukcja obsługi.

Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów kodeksu cywilnego lub ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl